ประกาศเลื่อนการสอบรอบแรก NLC12 อย่างเป็นทางการครับ

เนื่องด้วยขณะนี้กทม. และจังหวัดในภาคกลางประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนัก
คณะทำงานได้พิจารณาเห็นควรเลื่อนการสอบรอบแรก และการปิดรับสมัครออกไปอีก
เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาที่ประสบภัย ได้มีโอกาส
ในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จึงได้มีมติ เห็นควรในการเลื่อนวันจัดสอบและปิดรับสมัคร ดังนี้
เลื่อนวันในการจัดสอบแข่งขันรอบแรก (รอบสอบภาคทฤษฎี) ของการแข่งขัน NLC12
ออกไปเป็นวันที่ 14 ม.ค. 2555 และเลื่อนการปิดรับสมัครออกไปเป็นวันที่ 23 ธ.ค. 54 ครับ
ในการนี้ คณะทำงานขอความร่วมมือกับผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน
ติดตามข้อมูลข่าวสารของการแข่งขันอย่างสม่ำเสมอ โดยทีมงาน
จะทำการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลักของการแข่งขัน และอีเมลของผู้สมัครครับ
ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้สมัครและคณาจารย์ทุกท่าน
จะยังให้ความสนใจในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ

การแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านอีเมลในช่วงวิกฤตน้ำท่วม

จากเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทย ณ ขณะนี้ ซึ่งกระทบกับผู้สมัครเข้าแข่งขัน รวมถึงทีมงาน
ทำให้การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางโทรศัพท์ ไม่สามารถทำได้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อ
ระหว่างผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันและทีมงาน จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน
ติดตามการประกาศหรือข้อมูลต่างๆ ที่จะแจ้งในอนาคต ผ่านทางอีเมลที่ท่านได้กรอกไว้ในใบสมัคร
หรือผ่านทางเว็บไซต์หลักของการแข่งขัน และอีกหนึ่งช่องทางคือผ่านทาง
http://www.facebook.com/groups/nectecnlc/ ครับ ดังนั้น รบกวนผู้สมัครทุกท่านตรวจสอบ
อีเมลของท่านอย่างสม่ำเสมอ หรือหากท่านใดไม่ได้กรอกอีเมลของตัวท่านเอง รบกวนเข้าแก้ไข
ข้อมูลอีเมลของท่านด้วยครับ เพื่อป้องกันการขาดการติดต่อกับทีมงานครับ
*** ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานและคณะทำงานฯ ครับ ***

ประกาศย้ำอีกครั้ง !! สำหรับการยืนยันเข้าร่วมการแข่งขัน

ขณะนี้ การแข่งขันฯ ได้ทำการเลื่อนการปิดรับสมัครออกไปอีกประมาณ 1 เดือน
ดังนั้น ทำให้ผู้ที่สนใจสมัครพอมีเวลาในการยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในรอบแรก
และเพื่อเป็นการตรวจสอบให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ทำการยืนยันการสมัครเข้ามา ตามกติกาในการสมัคร
ที่ได้กำหนดไว้ คณะทำงานฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า

"หากผู้สมัครส่งไฟล์ยืนยันมาไม่ตรงกับกติกาที่แจ้งไว้ ทีมงานจะไม่รับการแจ้งยืนยันดังกล่าวครับ"
เช่น ไม่ได้ตั้งชื่อไฟล์ ตั้งชื่อมาผิด รูปแบบไฟล์ที่ส่งมาผิด ส่งมาจากเมลคนอื่น หรือบุคคลอื่นส่งให้ เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านสามารถเข้าอ่านรายละเอียดวิธีการสมัคร
และยืนยันการสมัครของแต่ละประเภทได้ที่
[วิธีการสมัคร] ซึ่งประกาศไว้นานแล้วนะครับ
โดยจะเริ่มพิจารณาอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
และปิดรับยืนยันการสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 (เวลา 23.00 น.)

แต่หากติดขัดอย่างไร รบกวนแจ้งอย่างเป็นทางการถึงสาเหตุนั้นๆ ด้วยครับ
*** ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานและคณะทำงานฯ ครับ ***

ขยายเวลาในการรับสมัครออกไปอีกครับ

โอกาสดีสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครหรือยังลังเลใจอยู่มาแล้วครับ สำหรับการแข่งขัน NLC12
หลังจากที่ทีมงานได้พิจารณาแล้วว่าช่วงเวลาของการรับสมัครนั้น มีสถาบันการศึกษา
และผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมากประสบกับปัญหาในเรื่องของอุทกภัย ดังนั้น จึงมีการพิจารณา
ขยายเวลาในการรับสมัครและทำการยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขันออกไปอีก
จนถึงวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2554 (ภายในเวลา 23.00 น.)
และจะทำการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 18.00 น. ครับ

ประกาศย้ำเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งไฟล์เอกสารยืนยันการสมัครครับ

ไม่ทราบว่าทีมงานพิมพ์อะไรตกไปหรือไม่อย่างไร จึงทำให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
เข้าใจผิดและส่งไฟล์เอกสารยืนยันมาผิดไปจากที่แจ้งไว้ในรายละเอียดของ "วิธีการสมัคร"
รบกวนเข้าอ่านกันสักนิดนะครับ ว่าทีมงานได้แจ้งให้ทำการส่งไฟล์เอกสารยืนยันในรูปแบบไหนอย่างไร
เข้าใจว่าสนใจสมัครนะครับ แต่หากทำผิดกติกาตั้งแต่ตอนสมัครอาจจะทำให้พลาดโอกาสดีๆ ไปนะครับ

****** รบกวนอ่านวิธีการสมัครให้เข้าใจก่อนทำการสมัครและส่งเอกสารยืนยันนะครับ ******

ทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันสักนิดครับสำหรับการยืนยันการสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าีร่วมการแข่งขันในทุกประเภท ใคร่ขอรบกวนอ่านและทำความเข้าใจ
กับรายละเอียดต่างๆ พร้อมขั้นตอนและวิธีการในการยืนยันการสมัคร ก่อนทำการยืนยันนะครับ
เนื่องจากมีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากที่ทำการยืนยันมาไม่ถูกวิธี
ดังนั้น ฝากให้ทุกท่านที่จะทำการยืนยันการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เข้าอ่านรายละเอียด
ในหัวข้อ วิธีการสมัคร ให้ละเีอียดก่อนทำการยืนยันการสมัครนะครับ
**********ด้วยความปรารถนาดีจาก ทีมงาน NLC12 ครับ **********

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน NLC12

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค (NECTEC)
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประลองฝีมือ วัดทักษะ
ความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux)
ในเวที "การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย" โดยในปี พ.ศ. 2554 นี้
ได้จัดการแข่งขันขึ้นเป็น ครั้งที่ 12 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 29 กันยายน ศกนี้
สมัครได้ทางเว็บไซต์ของการแข่งขันเท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
แข่งขันรอบแรกพร้อมกันทั่วประเทศ 12 ศูนย์สอบในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554

***************  แล้วพบกันในวันสอบรอบแรกนะครับ  ***************

Syndicate content