ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมรอบที่สองและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันรอบที่สอง "รอบค่าย NLC12"
พร้อมข้อมูลในการยืนยันการเข้าร่วมการสละสิทธิ์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์พกพา และการเข้าพัก
รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันรอบที่สอง
ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนประการใด รบกวนแจ้งมาอย่างเป็นทางการยังอีเมลหลัก
ของการจัดแข่งขันนะครับ และขออภัยด้วยครับที่ล่าช้าไปสักนิด แล้วพบกันที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ครับ