ประกาศปิดให้บริการเว็บไซต์ NLC

 เนื่องด้วยเนคเทค ได้กำหนดดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลของสำนักงานใหม่
ซึ่งจำเป็นต้องติดตั้งและโยกย้ายสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายหลักทั้งหมดจากห้องเดิม
และจะส่งผลให้บริการระบบ IT และการใช้งานทุกระบบ IT ภายในเนคเทคทั้งหมด
จึงขอแจ้งปิดบริการระบบ IT ของเว็บไซต์ NLC ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2555 เวลา 18.00 น.
จนถึงวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 24.00 น. ครับ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ