ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบที่สอง "รอบค่าย NLC12"

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อของผู้ที่ทำคะแนนจากรอบแรกและผ่านเข้าสู่รอบที่สอง
โดยผู้เข้าแข่งขันทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบที่สองได้ที่เมนู
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสอง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทุกท่านทราบอีกครั้ง
สำหรับการเข้าทำการยืนยันเข้าร่วมรอบที่สอง ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของการแข่งขันครับ
ว่าจะสามารถเข้าทำการยืนยันได้เมื่อไหร่ อย่างไร
ติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์หลักของการแข่งขันหรือ
http://www.facebook.com/groups/nectecnlc/ ครับ

**** ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบทุกท่านครับ****