ประกาศเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสอบรอบแรก NLC12

เหลือเวลาอีกเพียง 4 วันเท่่านั้นครับ วันจัดสอบแข่งขันรอบแรก (รอบสอบภาคทฤษฎี)
ของการแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 : NLC12 ก็จะมาถึง
ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่
การเตรียมตัวสอบรอบแรก รวมถึงสามารถดูรายละเอียดของแผนที่ศูนย์สอบได้ที่ ศูนย์สอบแข่งขัน
แล้วพบกันในวันสอบนะครับ