ใกล้สิ้นสุดวันสมัครและยืนยันการสมัครสอบรอบแรก NLC12

ในที่สุด วันปิดรับสมัครสอบและวันทำการยืนยันการสมัครสอบแข่งขันรอบแรก NLC12
ได้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ โดยจะปิดรับสมัครและปิดรับการยืนยันการสมัคร
ในวันที่ 23 ธ.ค. 54 ซึ่งจะปิดระบบรับสมัครในเวลา 21.00 น.
ครับ
ดังนั้น หากท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ยังคงพอมีเวลาอีกนิดสำหรับการสมัครครับ
และสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขันแต่ยังไม่ได้ทำการยืนยันการสมัคร
ยังคงเหลือเวลาอีกนิดสำหรับการดำเนินการยืนยันการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ
อย่าลืมกันนะครับ ทีมงานทุกคน รอทุกท่านมาเข้าร่วมการแข่งขันอยู่ครับ