กำหนดการ

เริ่มรับสมัคร* เดือนสิงหาคม – วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554
การแข่งขันรอบแรก วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 (รอบสอบภาคทฤษฎี พร้อมกันทั่วประเทศ)
ประกาศผลรอบแรก วันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 (ประกาศทางเว็บไซต์ของโครงการฯ เท่านั้น)
ยืนยันการเข้าร่วมรอบที่สอง วันที่ 24 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2555
  (ช่วงเวลาำสำหรับการแจ้งยืนยันเข้าร่วมในรอบคัดเลือกรอบที่สอง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารอบสอง วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
  (ประกาศทางเว็บไซต์ของโครงการฯ เท่านั้น)
การแข่งขันรอบที่สอง วันพุธที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศผลรอบที่สอง วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555
ยืนยันการเข้าร่วมรอบชิง วันที่ 1 - 8 มีนาคม 2555
  (ช่วงเวลาสำหรับการแจ้งยืนยันเข้าร่วมในรอบชิงชนะเลิศ)
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ** 20-23 มีนาคม 2555  


หมายเหตุ:

  * กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
** จัดขึ้นพร้อมการจัด งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (The Eleventh Thailand ICT Contest Festival 2012)